Privacyverklaring

Matrassencheck, gevestigd aan Matratzencheck24, LLC 34 N 7th St. #5 s Brooklyn, NY 11249 United States, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

matrassencheck.nl Matratzencheck24, LLC 34 N 7th St. #5 s Brooklyn, NY 11249 United States

Persoonsgegevens die wij verwerken

Matrassencheck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via elouise@matrassencheck.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Matrassencheck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Matrassencheck analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Matrassencheck verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Matrassencheck neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Matrassencheck) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Matrassencheck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen gebaseerd zijn op onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f. DSGVO wordt 7 dagen bewaard. Dit is voor onze eigen veiligheid, als iemand illegale inhoud achterlaat in opmerkingen en bijdragen (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.). In dit geval kunnen we zelf vervolgd worden voor de opmerking of het bericht en zijn we daarom geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Bovendien behouden wij ons het recht voor, in overeenstemming met onze legitieme belangen. Artikel 6 par. 1 lit. f. DSGVO om de informatie van gebruikers te verwerken met het oog op spamdetectie.

De gegevens in de opmerkingen en bijdragen worden door ons permanent opgeslagen totdat de gebruikers bezwaar maken.

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), de informatie van de gebruiker om het contactverzoek en de verwerking daarvan in overeenstemming met. Artikel 6 par. 1 lit. b) DSGVO verwerkt. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of een vergelijkbare aanvraagorganisatie.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. We controleren de noodzaak om de twee jaar; Bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden

Matrassencheck verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Matrassencheck blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Matrassencheck gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Matrassencheck gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Tag Manager
Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags kunnen beheren via één interface (inclusief bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingservices in ons online aanbod). De tagmanager zelf (die de tags implementeert) verwerkt de persoonlijke gegevens van gebruikers niet. Met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over de services van Google. Gebruiksbeleid: https://www.google.com/intl/en/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics
Op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6 (1) lit. DSGVO) maakt Google Analytics gebruik van een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, rapporten over de activiteiten in dit online aanbod samen te stellen en ons verdere diensten te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod en internetgebruik. In dit geval kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt ingediend, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd zijn aan het gebruik van de online aanbieding en de verwerking van dergelijke gegevens door Google door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = nl.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor advertentieseadvertenties van Google (https: // voor meer informatie over het gegevensgebruik van Google, opties voor het inhuren en kleineren van inhoud). adssettings.google.com/authenticated).

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google Universal Analytics
We gebruiken Google Analytics in het ontwerp als 'Universal Analytics'. "Universal Analytics" betekent een proces van Google Analytics, waarbij de gebruikersanalyse is gebaseerd op een pseudoniem gebruikers-ID en dus een pseudoniemprofiel van de gebruiker wordt gemaakt met informatie over het gebruik van verschillende apparaten (het zogenaamde "volgen van meerdere apparaten") ,

Targeting met Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om advertenties weer te geven die worden weergegeven in Google en zijn gelieerde advertentieservices, alleen die gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. Interesses in specifieke onderwerpen of producten die door hen zijn bezocht) Webpagina's) die we indienen bij Google (de zogenaamde "remarketing" of "Google Analytics-doelgroepen"). Met remarketingdoelgroepen willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties voldoen aan de potentiële interesse van gebruikers.

Google AdWords en conversiemeting
We gebruiken op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen, belangstelling voor de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves) de door Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 diensten , VS, ("Google").

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

We maken gebruik van online marketing methoden Google "AdWords" aan advertenties op het advertentienetwerk van Google te plaatsen (bijvoorbeeld in de zoekresultaten, video's, websites, enz.), Zodat ze worden weergegeven voor gebruikers die beschikken over een vermeende interesse in de advertenties. Dit stelt ons in staat om specifieker advertenties voor en in ons online aanbod weer te geven, zodat we alleen advertenties weergeven aan gebruikers die mogelijk hun interesses matchen. Als een gebruiker bijvoorbeeld. Het weergeven van advertenties voor producten waarnaar hij op andere online aanbiedingen zoekt, wordt remarketing genoemd. Voor deze doeleinden wordt genoemd wanneer u onze en andere websites waar het advertentienetwerk van Google is actief noemen, lopen direct door Google een code van Google en het zal. (Her) marketing-tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook bekend als " Web beacons ") opgenomen in de website. Met hun hulp krijgt de gebruiker een individuele cookie, i. een klein bestand wordt opgeslagen (in plaats van cookies kunnen vergelijkbare technologieën ook worden gebruikt). In dit bestand verdere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, openingstijden en andere informatie over het gebruik van de inhoud wordt opgemerkt, zocht welke websites de gebruiker voor de inhoud die hij heeft interesse in geklikt en wat biedt de gebruiker.

Verder ontvangen we een individuele "conversiecookie". De informatie die via de cookie wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons te genereren. We horen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een tagtagpagina voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

De gegevens van de gebruikers worden pseudoniem verwerkt in het advertentienetwerk van Google. dat Google slaat en verwerkt b.v. niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers, maar verwerkt de relevante datacookie-gerelateerd in pseudonieme gebruikersprofielen. dat vanuit het perspectief van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven aan een specifiek geïdentificeerde persoon, maar aan de eigenaar van de cookie, ongeacht wie de eigenaar van het cookie is. Dit is niet van toepassing als een gebruiker Google expliciet toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisatie. De verzamelde informatie over gebruikers wordt verzonden naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor advertentieseadvertenties van Google (https: // voor meer informatie over het gegevensgebruik van Google, opties voor het inhuren en kleineren van inhoud). adssettings.google.com/authenticated).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Matrassencheck en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar elouise@matrassencheck.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Matrassencheck wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Matrassencheck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via elouise@matrassencheck.nl

Deelname aan gelieerde Affiliate programs

Binnen ons online aanbod vertrouwen we op onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod). Hieronder verduidelijken we de gebruikers over de technische achtergrond.

De diensten aangeboden door onze contractuele partners kunnen ook worden geadverteerd en gekoppeld aan andere websites (zgn. Affiliate links of after-buy-systemen, indien bijvoorbeeld links of diensten van derden worden aangeboden na het sluiten van een contract). De exploitanten van de respectieve websites ontvangen een commissie als gebruikers de gelieerde links volgen en vervolgens profiteren van de aanbiedingen.

Samenvattend vereist ons online aanbod dat we kunnen bijhouden of gebruikers die geïnteresseerd zijn in affiliate links en / of de aanbiedingen die voor ons beschikbaar zijn, dan gebruik maken van de aanbiedingen op de affiliate links of op ons online platform. Hiervoor worden de affiliate links en onze aanbiedingen aangevuld met bepaalde waarden die deel uitmaken van de link of anderszins, bijvoorbeeld in een cookie kan worden ingesteld. De waarden omvatten met name de bronwebsite (verwijzer), tijd, een online-identificatie van de exploitant van de website waarop de gelieerde koppeling zich bevond, een online identificatie van de respectieve aanbieding, een online identificatiecode van de gebruiker, evenals tracking specifieke waarden zoals Advertentie-ID, gelieerde ID en categorisaties.

De online gebruikers-ID's die we gebruiken, zijn pseudonieme waarden. dat de online-identificatiegegevens zelf bevatten geen persoonlijke gegevens zoals namen of e-mailadressen. Ze helpen ons alleen om te bepalen of dezelfde gebruiker die op een affiliate-link klikte of geïnteresseerd was in een aanbieding via ons online aanbod, het aanbod waarnam, i. bijv. heeft een contract getekend met de provider. De online identificatie is echter persoonlijk, voor zover het partnerbedrijf en ook wij, de online identificatie samen met andere gebruikersgegevens beschikbaar zijn. Alleen dan kan het partnerbedrijf ons vertellen of de gebruiker het aanbod heeft geaccepteerd en bijvoorbeeld kan de bonus betalen.

Amazon Affiliate Program

We zijn gebaseerd op onze legitieme belangen (dat wil zeggen, belangstelling voor de economische exploitatie van onze reserves) deelnemer aan het affiliate programma van Amazon EU, die werd ontworpen om een ​​middel te verschaffen voor sites met behulp waarvan door het plaatsen van advertenties en links naar Amazon.de-vergoeding voor advertentiekosten kan worden verdiend (het zogenaamde affiliate-systeem). dat Als Amazon-partner verdienen we aan gekwalificeerde aankopen.

Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te volgen. Amazon erkent onder andere dat u op de affiliate-link op deze site hebt geklikt en vervolgens een product bij Amazon hebt gekocht.

Meer informatie over het gebruik van gegevens die door Amazon en tegenspraak opties, zie het privacybeleid van het bedrijf: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

Opmerking: Amazon en het Amazon-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of een van zijn dochterondernemingen.

Affilinet Partner Program

We zijn gebaseerd op onze legitieme belangen (dwz belangstelling voor de economische exploitatie van onze reserves in de zin van art. 6 lid. 1, onder f,. DSGVO) deelnemer aan het affiliate programma van affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland, bij het verstrekken van een medium voor websites, waarmee de plaatsing van advertenties en links naar Affilinet advertentiekosten (zogenaamd affiliate-systeem) kan verdienen. Affilinet maakt gebruik van cookies om de oorsprong van het contract te begrijpen. Affilinet kan onder meer erkennen dat u op de affiliate-link op deze website hebt geklikt en vervolgens een contract hebt gesloten met of via Affilinet.

Online aanwezigheid op sociale media

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, prospects en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij het aanroepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de bepalingen en voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van toepassing op hun respectieve exploitanten.

Tenzij anders vermeld in ons Privacybeleid verwerken we de gegevens van gebruikers zolang ze met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld Schrijf berichten op onze online aanwezigheid of stuur ons berichten.

Integratie van diensten en inhoud van derden

We zetten in onze reserves op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen, rente in de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 lid. 1, onder f. DSGVO) inhoud of diensten van derde partijen om de inhoud en Diensten, zoals embed videos of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "content").

Dit veronderstelt altijd dat de derde partij van deze inhoud, het IP-adres van de gebruikers waar te nemen, omdat ze niet konden hun browser de inhoud zonder het IP-adres te sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen maar om dergelijke inhoud, respectieve providers die het IP-adres alleen gebruiken om de levering van content te gebruiken. Derden kunnen ook wel bekend als pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel bekend als "web beacons") is voor statistische gebruik of marketing doeleinden. zoals het aantal bezoekers op de pagina's van deze site zijn geëvalueerd door de "pixeltags" informatie. De pseudonieme informatie kan worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere details ook het gebruik van ons online aanbod, zoals ook worden geassocieerd met dergelijke informatie uit andere bronnen.

Vimeo

We kunnen de video's van het platform "Vimeo" kijken naar de provider Vimeo Inc., Let op: Inclusief Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy. Wij wijzen erop dat Vimeo Google Analytics kunnen gebruiken en verwijs hier naar het privacybeleid (https://www.google.com/policies/privacy) en opt-out opties voor Google Analytics (http://tools.google .com / dlpage / gaoptout? hl = nl) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/.).

Youtube

Wij integreren videoplatform "YouTube" van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, één. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

We binden de functie om bots te detecteren, bijvoorbeeld bij het typen in online formulieren ( "ReCaptcha") de dienstverlener Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, één. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Gebruik van Facebook sociale plug-ins

We gebruiken op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen, rente in de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 lid. 1, onder f. DSGVO) social plugins ( "Plugins") het sociale netwerk facebook.com, wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ( "Facebook"). De plugins kan interactie elementen of inhoud (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen of tekst berichten) te vertegenwoordigen en zijn herkenbaar aan een Facebook-logo (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Like", "Like" of een "thumbs up" -teken ) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en de look van Facebook Social Plugins kan hier bekeken worden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wanneer een gebruiker een functie van deze website die een social plugin bevat noemt, zal zijn apparaat rechtstreeks aansluiten op de servers van Facebook. De inhoud van de plugin is van Facebook direct op het apparaat van de gebruiker en integreert deze in het online aanbod. Tijdens dit proces kunnen gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens. We hebben dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die door Facebook verzameld met de hulp van deze plugin doet en informeert de gebruiker op basis van onze kennis.

Door de integratie van de plugin ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de bijbehorende pagina van het online-aanbod heeft benaderd. Als de gebruiker is ingelogd op Facebook, kan Facebook toewijzen aan zijn Facebook-account te bezoeken. Wanneer gebruikers interactie met de plugins, bijvoorbeeld, drukt u op of de Like-knop om een ​​reactie toe te voegen, de bijbehorende gegevens op het apparaat wordt rechtstreeks doorgestuurd naar Facebook en daar opgeslagen. Als een gebruiker is geen lid van Facebook, is er de mogelijkheid dat Facebook brengt het IP-adres in de ervaring en winkels. Volgens Facebook wordt alleen een anoniem IP-adres in Duitsland opgeslagen.

Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en manieren om de privacy van gebruikers te beschermen, kunnen ze verwijzen naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ ,

Als een gebruiker een Facebook-lid en niet willen Facebook te verzamelen over deze online-aanbod informatie over hem en gekoppeld aan zijn opgeslagen op Facebook lid van gegevens, moet hij af te melden en hun cookies voor het gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook te verwijderen. Andere instellingen en tegenstrijdigheden aan het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, zijn mogelijk binnen het profiel instellingen Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of de Amerikaanse kant http://www.aboutads.info / keuzes / of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, i. ze zijn geschikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Twitter

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de Twitter-service aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS, worden opgenomen. Hiervoor, b.v. Inhoud zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen die gebruikers gebruiken om hun inhoud te promoten, zich te abonneren op makers van inhoud of zich te abonneren op onze berichten. Als de gebruikers lid zijn van het platform Twitter, kan Twitter de o.g. Wijs inhoud en functies toe aan de profielen van de gebruikers daar. Twitter is gecertificeerd volgens de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Binnen onze online aanwezigheid kenmerken en de inhoud van de dienst Instagram kan worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, zijn geïntegreerd. Hiervoor, b.v. Inhoud zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen die gebruikers gebruiken om hun inhoud te promoten, zich te abonneren op de makers van inhoud of zich te abonneren op onze berichten. Als de gebruikers lid zijn van het platform Instagram, kan Instagram de o.g. Wijs inhoud en functies toe aan de profielen van de gebruikers daar. Privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Google+

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van het Google+ platform aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") worden opgenomen. Hiervoor, b.v. Inhoud zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen die gebruikers gebruiken om hun inhoud te promoten, zich te abonneren op makers van inhoud of zich te abonneren op onze berichten. Als de gebruikers lid zijn van het platform Google+, kan Google de o.g. Wijs inhoud en functies toe aan de profielen van de gebruikers daar.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Raadpleeg het Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor advertentieseadvertenties van Google (https: // voor meer informatie over het gegevensgebruik van Google, opties voor het inhuren en kleineren van inhoud). adssettings.google.com/authenticated).

TOP